Tải sách – Download sách Chu Dịch Đại Truyện của tác giả Lê Anh Minh (Biên soạn) thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chu Dịch Đại Truyện

Chu Dịch gồm hai phần: Kinh và Truyện. Cuốn sách này giới thiệu phần truyện tập trung vào:

  • Văn ngôn: giảng rộng thêm về hai quẻ Càn và Khôn
  • Hệ từ (Thượng và Hạ): trình bày vũ trụ quan và nhận thức luận của người Trung Quốc cổ đại, giúp người đọc hiểu được ý nghĩa của “Quái Từ” và “Hào Từ”.
  • Thuyết quái: phân tích ý nghĩa tượng trưng cơ bản của Bát Quái.
  • Tự quái: giải thích 30 quẻ ở Thượng Kinh, 34 quẻ ở Hạ Kinh.Tạp Quái: thuyết minh ý nghĩa của từng quẻ.

Cuốn sách giúp ta hiểu nhiều hơn về Triết học cổ đại Phương Đông.

Từ khóa tìm kiếm