Tải sách – Download sách Kế Toán Quản Trị - Management Acounting của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Kế Toán Quản Trị - Management Acounting

- Chương 1: Tổng quan kế toán quản trị

- Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

- Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

- Chương 4: Hệ thống dự toán ngân sách

- Chương 5: Phân tích biến động chi phí và doanh thu ...

Từ khóa tìm kiếm