Tải sách – Download sách Luật Hải Quan của tác giả thuộc thể loại Sách Chính Trị - Pháp Lý miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Luật Hải Quan

Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Từ khóa tìm kiếm