Tải sách – Download sách NTC's Practice Tests For The TOEFL của tác giả Milada Broukal thuộc thể loại Sách Học Ngoại Ngữ miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

NTC's Practice Tests For The TOEFL

Cuốn sách này bao gồm tất cả các mẫu bài kiểm tra thực hành rất cần thiết để giúp bạn vượt qua kì thi TOEFL. Sách gồm 5 bài kiểm tra hoàn chỉnh, với hầu hết các hướng dẫn, mẫu tài liệu, cách trình bày, thời gian thi như trong một kì thi TOEFL thật sự. Hơn nữa, sách còn có đầy đủ phần đáp án cho mọi câu hỏi, lời đọc trong băng hoàn chỉnh của tất cả các bài trong các phần Nghe Hiểu, và cả bảng trả lời mẫu cho bạn tiện việc học tập. Khi thực hành các bài kiểm tra này, bạn nên theo đúng thời gian quy định sẵn cho mỗi phần và đừng vì bất kì lí do gì mà xem đáp án và lời đọc trong băng trước khi bạn hoàn tất bài thi và tự chấm điểm cho mình.

Từ khóa tìm kiếm