Tải sách – Download sách Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 2) của tác giả PGS. TS. Lê Huy Bắc (chủ biên) thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Trọng Tâm Kiến Thức Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 2)

Sách được cấu trúc theo đơn vị bài, tuân thủ theo trật tự của sách giáo khoa Ngữ Văn 10 tập 2. Các bài tổng kết đã được biên soạn kĩ trong sách giáo khoa nên sách này không biên soạn lại, mỗi bài còn lại được cấu trúc theo ba phần lớn:

Phần một Kiến Thức Cơ Bản: trình bày ngắn gọn về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách, giái trị nội dung, nghệ thuật của văn bản được chọn dạy.

Phần hai Giải Đáp Câu Hỏi, Bài Tập: đưa ra những gợi ý giúp học sinh nắm bắt được nội dung của các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa.

Phần ba Tự Luận: đưa ra các dạng đề thường gặp và những gợi ý làm bài . Phần này giúp học sinh ôn luyện, nắm bắt được những kĩ năng cần thiết khi xử lí các dạng đề mới và khó.

Từ khóa tìm kiếm